Exhumace ostatků

V polovině srpna 2014 schválili radní pražského magistrátu třísettisícovou dotaci na exhumaci ostatků P. Josefa Toufara. Magistrát hl. m. Prahy v součinnosti se Správou pražských hřbitovů zajistil sestavení odborného týmu, kvalifikovaného pro plánované práce. Osloveno bylo Národní muzeum, Národní památkový ústav, Ústav soudního lékařství v Brně a ke spolupráci byli vyzváni další specialisté. Svými zkušenostmi a poskytnutím plánu hřbitova z r. 1990 významně přispěl Adolf Rázek, vyšetřovatel ÚDV. K samotné exhumaci došlo ve dnech 3.–14. listopadu 2014. Dochované prameny ukázaly na tři místa vzdálená od sebe přibližně šest metrů. Archeologové z NPÚ (pod vedením Mgr. Jana Havrdy) provedli malé sondy. Třetí sonda byla úspěšná. V  čase, kdy jsme si připomínali pětašedesát let od smrti číhošťského kněze, došlo 13. listopadu 2014 na svátek sv. Anežky České k nálezu ostatků P. Toufara.

Exhumace ostatků P. Josefa Toufara na Ďáblickém hřbitově Exhumace ostatků P. Josefa Toufara na Ďáblickém hřbitově
 
 

Místo posledního odpočinutí

Místo posledního odpočinutí P. Josefa Toufara se symbolicky i fakticky spojuje s událostí, která číhošťského duchovního stála život. Samotný hrob se vystavěl v centru kostela v Číhošti. Svou polohou na hlavní ose kostela před vítězným obloukem a vlastním presbytářem odkazuje bezprostředně také na hlavní oltář se svatostánkem, nad kterým se nacházel kříž, který vidělo dvacet lidí pohybovat se během Toufarova kázání 11. prosince 1949.

Místo posledního odpočinutí
 
 

Pátek 10. července – Návrat

Ostatky P. Josefa Toufara prošly po archeologickém ohledání důkladným antropologickým výzkumem (podíleli se na něm odborníci z Antropologického oddělení Národního muzea pod vedením PhDr. Petra Velemínského Ph.D.) a genetickou identifikací (Mgr. Tomáš Pexa z Laboratoře forenzní genetiky Brno). Za přítomnosti rodiny P. Toufara, biskupa Jana Vokála a dalších zainteresovaných byly ostatky číhošťského mučedníka uloženy dopoledne 10. července 2015 v pražském antropologickém ústavu do kovových schrán (včetně autentiky, podepsané několika svědky), zapečetěny a převezeny na Vysočinu.

Po 65 letech se do své farnosti mohl konečně vrátit P. Josef Toufar. Za zvonění chrámového zvonu a po dojemném přivítání číhošťskými farníky a pamětníky byla schrána s ostatky P. Toufara přenesena odpoledne 10. července 2015 do chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Po 65 letech se do své farnosti mohl konečně vrátit P. Josef Toufar
 
 

Sobota 11. července

12.00
Eucharistická bohoslužba, slouží P. Tomáš Fiala. Vystavení schrány s tělesnými ostatky P. Josefa Toufara v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti. Kostel bude otevřen pro poutníky celý den.

15.30–17.30
Divadelně výtvarná dílna pro děti od šesti let Statečné srdce, odvaha a čest. Děti budou metodou dramatické výchovy pracovat s pověstí o českém znaku, výstupem dílny bude drobný divadelní tvar. Vede Jana Franková.

18.00
Promítání dokumentárních filmů, které byly natočeny o Číhošťském zázraku a P. Josefu Toufarovi, včetně nechvalně proslulého propagandistického snímku z roku 1950 „Běda tomu skrze něhož pohoršení přichází“.

20.00
Večerní modlitba nešpor. Promluvu pronese P. Tomáš Petráček. Hudebně doprovodí Pražská katedrální schola. Kostel bude otevřen pro veřejnost do 24.00.

Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště
 
 

Z promluvy P. Tomáše Fialy

„Možná někdy zázraky spočívají v něčem zcela jiném, než si běžně představujeme. Jsou to události ZA-ZRAKEM, události které nedohlédneme, které nám ale najednou odhalují nějaký hlubší smysl a souvislosti. Kdo by si ještě před pár lety pomyslel, že se sem do Číhoště vrátí ostatky Josefa Toufara a budou uloženy v kostele? Musím říci, že se během toho roku, kdy zde působím, přihodilo tolik podivuhodných věcí, že bych tomu sám nevěřil, kdyby mi to někdo vyprávěl.“

Z promluvy P. Tomáše Fialy
 
 

Z kázání P. Tomáše Petráčka

„Křesťané jsou lidé velikonočního tajemství. Schrána a její přítomnost v tomto kostele uprostřed shromáždění věřících a lidí dobré vůle je znamením jeho neselhávající síly. Člověk, kněz, který měl být umlčen navždy, jehož jméno i tělo měly zmizet, je tu před námi, s námi, aby nám dodal odvahu a sílu. P. Josef Toufar se stal jedním z klíčů, jak pochopit a přijmout české a evropské dějiny 20. století a přitom nepodlehnout pocitům zmaru, nesmyslnosti a bezmoci. Důkazem, že nic dobrého, co člověk udělá, vytvoří, každé správné rozhodnutí z lásky a pro lásku, se neztrácí, ale trvá do věčnosti. Do věčnosti, ve které na nás čeká Boží náruč a jeho věrný kněz Josef. Držme se tedy jeho prosté rady a žijme každý den, jako bychom zítra zemřít měli.“

P. Tomáš Petráček
 
 

Neděle 12. července

8.00–12.00
Vystavení schrány s tělesnými ostatky P. Josefa Toufara v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti.

11.00–12.15
Komponovaný pořad, sestavený z textů P. Josefa Toufara a duchovní hudby. Účinkuje Jan Vlasák, Jana Franková a pěvecký soubor Pražské konzervatoře Punkt, který řídí Jiří Trtík. Zazní premiéra skladby Jiřího Trtíka Můj Ježíši, zkomponovaná na text modlitby P. Josefa Toufara.

13.30–14.00
Meditace a úryvky z kázání P. Josefa Toufara s video projekcí archivních fotografií, účinkuje Jan Vlasák a Jana Franková.

15.00–16.30
Slavnostní nedělní bohoslužbu na prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti bude sloužit královéhradecký biskup Jan Vokál, promluvy se ujme kardinál Dominik Duka. Bohoslužba bude zakončena přenesením a uložením schrány s tělesnými ostatky P. Josefa Toufara do místního chrámu.

16.30–18.00
Kostel bude otevřen pro veřejnost.

Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště
 
 

Josef Toufar byl otevřený a srdečný člověk, který lidi spojoval, nikoli rozděloval. Důkazem, že knězův odkaz je neobyčejně živý a aktuální, byla účast několik tisícovek poutníků různých vyznání z Čech, Moravy, Slovenska, Polska i Itálie.

P. Josef Toufar
 
 

Z rozhovoru s biskupem Janem Vokálem

„Toufarův návrat symbolizuje, že se v naší zemi mnohé změnilo, že smrtí spravedlivého nebo lží a nenávistí nic nekončí, ale že pravda a spravedlnost vítězí. Zatímco v minulých totalitních dobách se dařilo lži vystupovat na povrch a vítězila, dnes lidé dobré vůle účastí na tomto pohřbu zdůraznili, že je důležitější dobro, které nakonec vždy zvítězí.“

Biskup Jan Vokál
 
 

Z kázání kardinála Dominika Duky

„Ježíš Kristus poznal svého přítele v P. Josefu Toufarovi, který nezapřel nikdy své přátele, své farníky. V Zahrádce v době nacistické okupace, jako i v době po únorovém komunistickém puči. Nezapřel své přátele ani v číhošťské farnosti, jako nikdy nezapomněl na své rodáky v Arnolci. Lidé byli jeho přáteli bez ohledu na vyznání i na politickou příslušnost. Nenesl ve svém srdci nenávist ani k občanům, kteří se hlásali ke komunistické straně. Ne, nebyl výraznou postavou odporu proti režimu, a přesto se stal nepřítelem, kterého bylo zapotřebí odstranit a dokonce zlikvidovat.“

Kardinál Dominik Duka
 
 

Josef Toufar se vrací domů na Vysočinu. Není to ani odysseovský návrat po dobrodružné plavbě, ani kající návrat ztraceného syna. Je to pokorný návrat skromného a pevného vysočinského muže, který byl odsud, ze své farnosti a od přátel a žáků násilím vyrván, umlácen a veřejně zhanoben.

(z promluvy Miloše Doležala)

 
 

Z textu architekta Norberta Schmidta

Toufarova náhrobní deska nese prostý nápis: „Žijme tak, jako bychom již dnes měli zemřít. Žijme pečlivě jako moudří a vykupujme si časem vezdejším život věčný.“ Jedná se o citát z Toufarova kázání z posledního dne roku 1949 a můžeme jej chápat jako knězův vzkaz do naší současnosti.

Jednoduchá náhrobní deska snad bude někomu evokovat i prostraci pokorného a přitom jasně přítomného kněze. Měl jsem radost, když jedna místní paní, která si Josefa Toufara ještě osobně pamatuje, říkala, že takhle bude pater Toufar stále s námi, mezi svými farníky. Vlastní kovová schrána na tělesné ostatky je navržena v určitém kontrastu k prosté desce, pod kterou je uložena: odráží totiž vědomí, jaký poklad mučednického svědectví je v číhošťském kostele ukryt.

Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště
 
Timeline